tirsdag, oktober 31

Vil du kjøpe en bruktbil av denne mannen?

Aftenposten aften i dag:

"Omfattende prostitusjon foregår i mange av eiendomsinvestor Leif B. Hesles bygårder. Tirsdag ble Hesle siktet for hallikvirksomhet.

Oslo-politiet gjennomførte tirsdag en aksjon med ransaking mot flere av Hesles bygårder i Oslo sentrum. Også kontorlokaler og mannens bopel ble ransaket med tillatelse fra Oslo tingrett. Totalt er det snakk om 10-12 adresser, ifølge politiet. Leif B. Hesle (51) ble selv siktet etter hallikparagrafen i forbindelse med aksjonen."

Denne mannen ønsker Boligbygg og Byrådet (?) at skal få kjøpe det kommunale boligkomplekset Kvartal 6. Og sånn sett tvinge kommunale boligleitakere til å bli en del av Hesles gårdskompleks.

Det er gale-matias, og jeg vil gjøre mitt til å forhindre at bystyret aksepterer et slikt salg.

Etiketter: , ,


lørdag, oktober 28

Amerikanske forhåndslagre: Skal bygge opp under norsk forsvarsstrategi

"SV mener at våpen som USA har lagret i Norge, ikke kan settes inn i Irak og andre kriger Norge er imot", heter det i en NTB-melding, på bakgrunn av et oppslag i Dagbladet i dag.

Dette synes jeg er en meget bra, og naturlig, oppfølging av stortingsgruppa på bakgrunn mine innspill bl.a. her på bloggen 26. juni. På bakgrunn av mine initiativ fikk stortingsgruppa inn følgende presisering i utenrikskomiteens innstilling: "Komiteen viser videre til at forhåndslagring skal bygge opp under norsk forsvarsstrategi."

Det er derfor en helt logisk konsekvens når Agot Valle presiserer: "Amerikanske våpenlagre skal underordnes norsk forsvarsstrategi, og den er ikke til å misforstå. Vi skal ikke delta i kriger som strider mot folkeretten. Det betyr at amerikanske våpen som er lagret i Norge, ikke skal sendes til Irak, sier Ågot Valle til Dagbladet."

Etiketter: ,


lørdag, oktober 21

Fra Kosovo til Afghanistan – Virkningene av NATOs og Norges maktbruk out of area

Kampanjen Nei til nye NATO hadde et vellykket seminar på Globaliseringskonferansen i dag, under overskriften "Fra Kosovo til Afghanistan – Virkningene av NATOs og Norges maktbruk out of area". Min rolle var å være møteleder.

Med gode innledere som Gunnar Garbo, Nei til nye NATO og Espen Barth Eide, statssekretær i Forsvarsdepartementet, hadde vi gode forutsetninger for å få et bra opplegg, og vi hadde Terje Torsteinson, oberstløytnant ved Forsvarets stabsskole, Bjørn Jacobsen og stortingsrepresentant (SV), Ingrid Fiskaa, leder i Fredsinitiativet i et panel. Jeg synes det ble en saklig og kunnskapsrik debatt, som vi bør være fornøyd med.

Nærmere 100 personer var tilstede, og med både NRK Dagsrevyen, NRK Dagsnytt og TV 2 som dekket arrangementet.

Regjeringen har fattet et godt vedtak, etter krystallklart krav fra SV.
Men sterke krefter utfordrer beslutningen, og advarselen fra SVs internasjonale utvalg er derfor velbegrunnet.

Etiketter: ,


onsdag, oktober 18

Nestekjærlighet.no

"Som borgere i et av verdens rikeste land ser vi det som en selvfølge at vi skal hjelpe våre søstre og brødre som flykter fra krig, forfølgelse og nød.

Vi ønsker en asyl- og flyktningpolitikk, hvor medmenneskelighet og solidaritet er nedfelt i lov og forskrift og vises i praktisk politikk.

Vi etterlyser et visjonært menneske– og samfunnssyn i vår rike del av verden. Vi må kjempe for å virkeliggjøre menneskerettighetene. Retten til et verdig liv og retten til en fremtid. For hvert enkelt menneske.

Verden trenger at vi beskytter det menneskelige i oss. Den som kan, skal hjelpe."

Jeg har underskrevet på oppropet Nestekjærlighet.no, og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.

Oppropet er en støtte til det grunnsyn og den politikk SV står for. Dess flere som underskriver oppropet, dess sterkere står SV standpunkter i regjeringen.

Etiketter: ,


lørdag, oktober 7

Statsbudsjettet - sykkelveier, og Groruddalen

Oslo vil neste år få en økning i rammetilskuddet fra Staten på 6 %, en økning på hele 686 millioner i frie inntekter. Dette gir mye svært mye velferdsproduksjon for byens innbyggere.
Det sittende H/Fr.P-byrådet burde - på vegne av byens innbyggere - juble over at vi har en regjering som prioriterer offentlig velferd framfor skattelettelser.

På denne tida, med budsjettframlegg fra de sittende regjeringer, har Oslopolitikere ofte de siste årene vært svært så fortvilet. Bondevikregjeringene har lagt fram budsjettforslag som har vært svært dårlig for Oslo og storbyen. Byrådet har derfor måttet invitere bystyret til å kutte i det framlagte budsjettforslaget fra byrådet.

I dag - 2007 - hvor Oslo kommune får masse penger som kan pløyes inn i tjenesteapparatet sender H/Fr.p-byrådet ut en pressemelding. Og det er om noe så spesielt som at de ikke finner særlige øremerkede midler til sykkelveier i Oslo!! 686 millioner kan gi mye sykkelveier det, byråd Myhre.

Og for den som er interessert i detaljene; Statsbudsjettet inneholder naturligvis også en masse annet bra for Oslo.

Og for meg, som bor i Groruddalen er Groruddalssatsingen særlig interessant:

Regjeringen satser bredt for å styrke bolig- og levekårene i Groruddalen. Om lag 120
millioner kroner vil bli brukt i en felles innsats mellom MD, KRD, SD og AID. Vi vil bygge
på lokalt engasjement og lokale ressurser.

På Kommunaldepartementets s område bevilges det 43 mill kr gjennom Husbanken i 2007. En ny tilskuddsordning skal støtte opp under satsingen i Groruddalen: Tilskudd til bolig-, by – og stedsutvikling. Tilskuddet kan gis til tiltak som bidrar til å bedre boforhold og boligmiljø. Tilskuddet skal også bidra til miljøvennlige og universelt utformede boligområder og fremme god stedsutvikling. Det skal hentes innspill fra beboere, borettslag og andre deler av nærmiljøet,
og det skal være et samarbeid med bydelene og Oslo kommune.

Regjeringens samlede innsats i 2007 utføres i fire departementer i samarbeid med Oslo
kommune:

• 7 millioner kroner fra Miljøverndepartementet til Alna, grønnstruktur og kulturmiljø
• 50 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet til miljøvennlig transport (32 mill over budsjett og 18 mill i bompenger). I tillegg deltar Jernbaneverket i Oslo kommunes planarbeid og vil bruke 89 millioner kroner til to tiltak i 2007: Ferdigstille ny plattform på Haugenstua (9 millioner kroner i 2007). Starte byggingen av ny containerterminal på Alnabru (80 millioner kroner i 2007).
• Ca. 20 millioner kroner fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til inkludering og oppvekst.
• 43 millioner kroner fra Kommunaldepartementet til bolig og stedsutvikling.

Dette er en bra begynnelse på en flerårlig innsats for å ruste opp Groruddalen!!

Etiketter:


mandag, oktober 2

02 180

Bydeler, etater og virksomheter advarte mot sentralisering av sentralbordtjenesten for Oslo kommune, 02 180. De mente dette både ble en dyrere løsning for kommunen, og ga dårlige service for innringerne.

En opplevelse fra torsdag:

Skulle ha tak i de folka i Utviklings- og kompetanseetaten som jobber med kommunens mailsysten.

Første telefon: Ringte 02 180. De hadde problemer med å finne noen som kunne svare, men ble så satt over til et nummer. Havnet umiddelbart i vedkommendes talepostkassa, og med innlest melding om at jeg kunne legge igjen beskjed. (og ingen mulighet til å bli satt tilbake til sentralbordet). Men jeg ikke snakke med noen, og ikke legge igjen en beskjed hos en som ikke indikerte noen informasjon om hvorvidt han var på jobb, eller hadde dratt på ferie og safari i Afrika - på ubestemt tid.

Telefon nr. 2: Ny telefon til 02 180, hvor jeg understreket at jeg ble satt til en som ikke var tilstede. Igjen mye strev, men ble så satt over til en person. Jaha, vedkommende svarte i en mobiltelefon, og hun opplyste at hun var på en konferanse på Helsfyr, og heller ikke var riktig person (selv hun jobbet i samme avdeling). Og hun hadde ikke muligheter for å sette meg tilbake til sentralbordet.

Telefon nr. 3: Ny telefon til 02 180, hvor jeg minnet om mine 2 foregående opplevelser. Jeg ble satt videre, og - ja utrolig nok: jeg ble igjen satt videre til dama på Helsfyr.

Jeg fortalte min historie/opplevelse, og hun skulle hjelpe meg. Hennes sjef var der, og han var sjef for den avdelingen som også omfatter de som jobber med mailprogrammet. Jeg fikk snakke med ham, og fortalte mitt ærende. Han lovte å sørge for at rett person skulle ringe meg tilbake.

Det var torsdag, og i dag er det mandag. Fortsatt har jeg ikke fått noen telefon fra Utviklings- og kompetanseetaten.

Etiketter:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?