tirsdag, juni 27

Om å tørre fortsatt offentlig å stå for sitt standpunkt

På nettet ligger det ute to store nettunderskriftsaksjoner jeg har vært ansvarlig for; Nei til nye NATOs opprop og støtteoppropet rundt det rasistiske drapet på Benjamin Hermansen. Det siste oppropet samlet nærmere 73.000 underskrifter.

Av og til får jeg derfor mailer som denne; "Hei, ønsker å bli fjernet fra oppropssiden, da jeg pga. utenlandsopphold i yrket min trenger å få fjernet info om meg selv fra nettet. Håper på forståelse, på forhånd takk." Denne gangen gjaldt det Benjamin-oppropet.

Man kan undre seg over hva slags samfunn vi har fått som gjør at folk på grunn av framtidig karriere o.l. er opptatt av å få fjernet sine relativt uskyldige ytringer. Som oppropet det gjaldt denne gang: " Vår medfølelse med de som rammes. Det rasistiske drapet virker som en vekker og må motivere alle krefter til kamp mot rasisme, nynazisme og intoleranse. "

Etiketter: ,


mandag, juni 26

Våpenlagre i Norge for USAs globale strategi

"Marinekorpsets forhåndslagringsprogram i Norge vil støtte forsterkningen av Norge, såvel som USAs globale marineekspedisjons-operasjoner, herunder etablering av framskutte baser og visse aktiviteter som berører sikkerhetssamarbeid til støtte for USAs regionale militære sjefer, samt andre formål etter avtale mellom partene."

Ja, slik heter det i den avtale som daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold inngikk for et år siden, men som først nå sendes fram til vedtak i Stortinget. De amerikanske forhåndslagre i Trøndelag har vi hatt siden 1981, men historien har vist at lagerene ikke tjener norske interesser, men er viktige for USAs globale strategi. Så heter det da også i stortingsproposisjonen; "USA har tidligere benyttet materiell lagret i Norge blant annet på Balkan, i Irak og i Afghanistan. Den nye avtalen åpner for at denne praksisen kan videreføres."

Jeg forstår at SV ikke har det avgjørende ord når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikken. Men kanskje det hadde vært aktuelt å forhindret at avtalen ble utvidet til også å åpne for at USA kan bruke våpen fra lagerene i Norge til USAs globale strategiske operasjoner i andre deler av verden. Rett nok er det slik at praksisen har blitt slik, men ved reforhandling av avtalen kunne en presisert at avtalen ikke hjemlet slik praksis.

Etiketter: ,


torsdag, juni 22

En sosialist som folkevalgt er ikke som andre folkevalgte...

Denne uka har jeg vært innkalt til møte med nominasjonskomiteen i Oslo SV, på linje med de 9 andre av SVs nåværende bystyrerepresentanter som har sagt ja til gjenvalg.

SVs gruppe i Oslo bystyre er i dag en kvalitativ flott gjeng, med betydelig kompetanse, godt internt samarbeid, med entusiasme og evne til god strategisk tenkning. Så er det da også SV som er det reelle og synlige opposisjonspartiet i Oslo bystyre, i kampen for et rødt og rettferdig Oslo, og kamp mot kommersialisme, nedbygging av offentlige tjenester og privatisering.

Det jeg understreket i min samtale med nominasjonskomiteen (notatet jeg leverte ligger her) var særlig å understreke at en sosialist i folkevalgtrollen ikke bare skal representere en annen politikk, men også ha en annen arbeidsform, ikke minst i balansepunktet mellom parlamentarisk og utenomparlamentarisk arbeid.

Jeg ser at bystyregruppa har vært gode på den grønne delen av vår parole, men at vi ikke har vært like gode på rettferdighetsdelen. Ikke har hatt god nok kompetanse og hatt tilstrekkelig høyt nok fokus på kampen mot fattigdom, endre levekårsforskjeller og kampen mot forskjells-Oslo. Jeg håper inderlig nominasjonsprosessen sikrer oss en valgliste som vektlegger dette hensyn.

Etiketter: , ,


mandag, juni 19

Oslo: På bunn i kommunale avgifter, på bunn i skoleutgifter

Det var naturligvis tilfeldig, men allikevel et morsomt sammentreff:

"- Det er dyrt nok å bo i en storby som Oslo. Da skal ikke vi gjøre det enda dyrere å bo her. Høyre er garantisten for et lavt skattenivå og fortsatt nei til bo- og eiendomsskatt i Oslo, sier byrådsleder Erling Lae", sa Erling Lae i en artikkel Oslo Høyre la ut på dine nettsider fredag.

Og samme dag i Dagens Næringliv (men som dessverre ikke ligger på nett): Ferske Kostra-tall viser at Oslo ligger nesten på bunn av landets kommuner når det gjelder brutto driftsutgifter pr. elev i skolen. Oslo ligger på 420-plass blant landets kommuner. Mens de 10 "skolevinnerne" bruker over 100.000 (de øverste 150.000) kroner i året pr. elev, bruker Oslo kun 54.000.

Blant annet som en konsekvens av at Høyre er mer opptatt av skattelettelser enn kvaliteten og dimensjonering av tjenestetilbudet forteller viserektor Arild Lillehagen ved Gran skole (her i Oslo) at hans skole har måttet kutte ned på lærertettheten og lagt om undervisningen.

Tenk om byrådslederen kunne stått fram, med bløtekake og det hele og si: Oslo kommune satser for fullt på skolen, og er den kommune i landet som investerer mest ressurser pr. elev for å skape en god skole.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?