søndag, juli 20

En ordfører som sviktet

Et asylmottak hvor det oppholder seg 121 barn og unge blir beskutt, og en 16-åring ligger livstruende skadet på sykehus. De har flyktet fra krig og utrygghet, og hadde ventet alt annet enn dette i Norge. Utrygghet forplanter seg kanskje videre til fortvilelse.

Der i situasjoner som dette barna framfor alt kunne trenge støtte. En ordfører som, på vegne av lokalsamfunnet, slo en ring om mottaket og som mobliserte moralsk og menneskelig trygghet. Det som virkelig hadde satt Asker og ordføreren i respekt hadde vært om hun hadde stått i spissen for en folkelig støtte for barna og asylmottaket.

Men dessverre. Høyre-ordføreren valgte ikke å stille seg på barnas side. I stedet gikk hun ut i media og antydet at asylmottaket var en trussel mot lokalmiljøet. Etter all sannsynlighet var dette rasistisk motivert angrep mot asylmottaket, og barna der. Det kunne endt med drap. De fleste ville se at det er potensielle drapsmenn som er trusselen, og ikke uskyldig barn på flukt fra krig og undertrykkelse.

Det er trist, Lene Conradi, at du - så langt - har sviktet i denne situasjonen.

Etiketter: , ,


tirsdag, juli 8

"Faglige råd" - og de folkevalgte abdiserer

Det er ikke ofte jeg er enig med Høyres Jan Petersen, men under en forsvarsdebatt i Stortinget 19. juni kom han med noen betraktninger som jeg deler:

"Jeg er klar over at det ligger tunge faglige vurderinger bak, som jeg respekterer, men jeg må nok si at jeg også i løpet av denne prosessen har opplevd at begrepet « fagmilitære vurderinger » nok er et ganske oversolgt begrep. Jeg vil gi en illustrasjon av det: Vi har hørt at det lå fagmilitære vurderinger bak det at MTB-ene skulle fases ut, og det gjør det helt sikkert. Men mitt inntrykk er at vi får forskjellige fagmilitære vurderinger avhengig av om vi snakker med en general eller en admiral. Og det er bare riktig. Sånn skal det være. Jeg tror forsvarskomiteen i de tre årene den har fungert, etter å ha reist rundt har opplevd at det finnes et vell av fagmilitære vurderinger - mange nyanser, mange viktige synspunkter - og det er akkurat sånn det skal være. Poenget er at de må brytes mot hverandre, og det er nasjonalforsamlingens oppgave å skifte sol og vind. Det er ikke nasjonalforsamlingens oppgave å abdisere. Det er nasjonalforsamlingens oppgave å vurdere de faglige rådene vi får, men faglige råd er forskjellige."

Som folkevalgt møter jeg nettopp det argumentet, og i Oslo bystyre særlig framført av byrådspartiene Høyre og Fremskrittspartiet: "ja, men den faglige anbefalingen er jo at ...". Og de som ikke følger "den faglige anbefalingen" politiserer saken. Men som Jan Petersen understreker; fagfolk mener ofte forskjellige ting, og det er politikernes oppgave å avveie de forskjellige synspunkter og råd som foreligger. Det er ikke bare de fagfolk byrådet har valgt å bygge sitt standpunkt på, og som refereres i byrådets forslag, som er det "eneste rette".

Derfor er det viktig del av min rolle som folkevalgt å ha en bred kontaktflate fagmiljøer og interesseorganisasjoner, for derigjennom å få fram forskjellige syn på de saker som er til behandling. Lytte og foreta avveining av argumenter, etter at de som berøres av, eller har innspill til saken, er hørt.

Ofte er henvisning til fagfolk er skalkeskjul man dekker seg bak. Og som Petersen understreker: da abdiserer jo de folkevalgte.

Etiketter: , , , ,


mandag, juli 7

EU-utvalg vil ha kontroll med bloggere

Den svenske Riksdagen har vedtatt at Forsvarets sikkerhetstjeneste kan kontrollere all mail og sms-trafikk inn og ut av Sverige.

Nå slår EU til: Et utvalg i Europaparlamentet vil kontrollere bloggere. Forslaget om å registrere og kontrollere bloggere ble stemt igjennom av Europaparlamentets utvalg for kultur og utdanning med 33 mot 1 stemmer.Initiativtakeren, estlandske Marianne Mikko, mener bloggerne kan forurense cyberspace og ønsker derfor å kvalitetsstemple dem, ifølge den svenske avisen Dagens Nyheter(DN).

Joda, vi kjenner det igjen fra andre samfunn, og også litt andre tider. Noen skal sitte å kontrollere de godkjente og akseptable ytringer. De "kloke" standpunkt og ytringer skal godkjennes, og de øvrige forbys. Det er skremmende at 32 EU-parlamentarikere overhode er i stand til å nærme seg en slik tanke, uten motforestillinger.

Jeg ser de argumenter en respektert politisk kommentator som Frank Rossavik har i dagens Bergens Tidende, men jeg deler ikke hans standpunkt. Er dette så annerledes enn at en møtedeltaker ytrer seg på et åpnet debattmøte i Folkets Hus eller på et torgmøte? Vil Rossavik også da at Folkets Hus skal tvinges til å ansette "ytringsvaktetr" til å delta på alle møter som kan drive forhåndssensur, med begrunnelse i at noen må ta "redaktøransvaret"? Jeg tar selv ansvaret for de ytringer jeg kommer på denne bloggen og andre av mine nettsider,- også det juridiske ansvar. Hvorfor skal en statsansatt(?) kontrollør forhåndssensurere mine ytringer?

Jeg har nok da mere sans for Jill Walker Rettberg, førsteamanuensis og bloggforsker ved Universitet i Bergen som reagerer sterkt på det nye forslaget. - Dette minner meg om et slags totalitært regime med absolutt overvåking. Land som Iran og Kina driver heftig sensur av det som foregår over internett. Forslaget vil jo være på linje med det som skjer i verdens verste diktaturer, sier hun til Bergens Tidende.

Etiketter: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?