fredag, april 22

Ulovlig å herse med rusmisbrukerne

Fra Cathrine Moksness, ei dame som gjør en flott jobb som leder for prosjektet Gatejuristen i Kirkens Bymisjon, fikk jeg i dag dommen fra første sak Gatejuristen fikk prøvd for en domstol. Den gjaldt politiets rett til å bortvise en person fra offentlig sted. En 41-åring ble ransaket av politiet i Skippergata. De mistenkte ham for å selge narkotika. men fant ikke noe på ham. Likevel ble han bortvist fra området i 24 timer.

Da han kort tid etter kom tilbake for å få mat hos Kirkens Bymisjon, ble han arrestert og tatt med til polititistasjonen. Fordi han nektet å godta en bot på 3.000 kroner, havnet saken i retten. Politiet hadde ikke rett til å jage mannen fra stedet, fastslo Oslo Tingrett. Det var legdommerne som sto for flertallet om frifinnelse. Fagdommeren, som var i mindretall, understreker også at politiet må gå varsomt fram i bortvisningssituasjoner.

Påtalemyndigheten valgte ikke å anke dommen, som dermed er rettskraftig. Politiet har derfor ikke lenger rettsgrunnlag for å herse med rusmisbrukerne i Oslo sentrum, ved å bortvise dem fra steder det rettsmessig oppholder seg på. Flott at Gatejurist-prosjektet sikret et slik resultat.

onsdag, april 13

Sameflagg 17. mai

Det pågår nå en debatt om bruk av sameflagg i Oslo 17. mai. Jeg har tenkt nøye igjennom dette, og kommet til at det er riktig at det fremmes forslag om at det flagges med samiske flagg ved Rådhuset.

Denne saken dreier seg om å respektere at vi er et land, men med to folk. Som et sosialistisk parti skal vi ha et særlig fokus på urbefolkningens rettigheter. Med sin steilhet skaper forretningsutvalget en unødvendig konfrontasjon, og som gjør at saken blir viktigere.

Kommunaldepartementet har skriftlig bedt Oslo kommune oppheve vedtaket vedr. å si nei til sameflagg i toget.
http://pub.tv2.no/dyn-nettavisen/printversion/article.jsp?id=363994
Jeg merker meg at forretningsutvalget ikke er villig til å si at det er tillatt å gå med sameflagg i toget. Men de sier heller ikke det motsatte. De barn som ønsker å gå med sameflagg i 17-maitoget skal selvsagt få lov til det.

I Tromsø benyttes sameflagg på flaggstengene ved Rådhuset. Jfr. Aftenposten aften i går.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/oslo/article1015482.ece?rfid=bm

I Trondheim sier 17-maikomiteens leder: ”Oslotilstander ønsker vi ikke her! Vi er svært inkluderende i vår feiring. Alle skal ha lov til å bære sitt nasjonale flagg – om de ønsker det.”
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article487421.ece

Om Bergen sies det i Dagsavisen: – Ingen bestemmelser i Bergen som hindrer bruk av sameflagg i toget. Som Sandemose sier, er vi sammensatt av reservedeler. Vi er kanskje mer internasjonale enn andre byer i Norge, sier Arild Larsen, 17. mai-komiteens leder.

Oslo er den by i landet med flest samer.
SVs historiske tradisjon tilsier at vi kommer samene i møte.
Det bør flagges med samiske flagg ved Rådhuset 17. mai.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?