fredag, januar 28

Vinmonopolet og etikk

Vinmonopolet er ute å kjøre om dagen, med sitt svært uryddige forhold til korrupsjon, bestikkelser og gaver. Såvel i det private næringsliv som blant folkevalgte er det viktig her å ha ryddige linjer. Man må gjerne gi julehilser/gaver på et normalnivå.

Som folkevalgte er det viktig at vi her har svært ryddige linjer, i såvel stort som smått. Vi skal ikke ha begunstigelser i rollen som folkevalgt, ut over det som strengt er en konsekvens av vervet eller nødvendig for å gjøre jobben på en ordentlig måte. Den gang jeg begynte i Oslo bystyre (1987) disponerte jeg frikort både på Oslo Sporveier og Oslo Kinematografer. Sånt er uryddig. Og i bystyrets finanskomite er det heller ikke mange år siden Oslo Energi regelmessig inviterte komiteens medlemmer - gratis naturligvis, og med servering- til VIP-tribunen til fotballkamper på Ullevål. Daværende komiteleder Heidi Larssen (Høyre) ble sur når jeg bidro til offentlighet om dette, og til at ordningen ble avviklet.

lørdag, januar 15

Pax

Pax Forlag. 40 år. Få kunne trodd det med forlaget som gang etter gang har vært på konkursens rand, men reddet på målstreken.

I går var jeg på 40-årsfeiring i Vitenskapsakademiet på Drammensveien med 120 gjester.
Gjennom årene har forlaget opparbeidet seg en solid kapital og støttekrets, og der var de fleste av gamle ansatte (jeg jobbet i forlaget med ansvar for markedsføring og salg fra 1973 til 1977), til dagens forfattere og støttespillere som biskop Rosemarie Køhn, professor Francis Sejersted, forskere som Fredrik Engelstad og Nils Petter Gleditsch og forfattere som Dag Solstad og andre.

Det er god grunn til å beundre det Bjørn (Smith Simonsen) og de øvrige ansatte får til.

fredag, januar 14

Byråd Horntvedt

Jge må si Høyres byråd Grete Horntvedt imponerer i sin kloke måte å håndtere saker som både politisk og strategisk kan være vanskelige.
Okkupantene av leilighetene i Mor Go`hjertas vei på Bjølsen venter på at Boligbygg/Oslo kommune skal be politiet rydde gården. Med masser av bråk og konflikter.
Men i stedet tar Horntvedt i mot en invitasjon fra okkupantene og møter opp i direkte samtaler. Der lover hun bl.a. andre boliger til okkupantene.
Sånt står det respekt av.

Se mer i Aftenposten aften

This page is powered by Blogger. Isn't yours?