tirsdag, mai 24

Politikerrollen

Vi hadde i dag besøk av Erna Solberg i KS sitt landsstyremøte her i Trondheim. Og det får en til å tenke igjennom hvordan politikerrollen etterhvert utvikler seg: Hun hadde med seg 2 personlige sikkerhetsvakter fra politiet som aldri var mer enn noen få meter fra henne. Selv når hun var inne i møtesalen var det en sikkerhetsvakt utenfor salen, og en som satt inne i møtesalen. Det gir grunn til ettertanke at vi etterhvert har fått et samfunn hvor sentrale politikere skal måtte ha sikkerhetsbevoktning døgnet rundt.

Forøvrig ga hennes innledning også grunn til å tenke igjennom hvordan noen politikere vurderer sin egen måloppnåelse, og dermed til å skape folks generelle bilde av politikere. Bondevik-regjeringens politiske regnskap for 2002 - 2005 sier at de har nådd målet om "bedre tjenestetilbud" i kommunene. Som Erna Solberg sa; dette måler vi i form av at flere nå får tilbud. Men er det en bekreftelse på måloppnåelse? Hvis ressursene er de samme, men hjelpen smøres tynnere utover - men til flere - er det dermed dokumentasjon på et bedret tjenestetilbud. Kvalitet kan ikke bare måles kvantitativt.

tirsdag, mai 10

Forsvaret, drap og ledelse

I dag hadde vi møte i Ombudsmannsnemnda for Forsvaret,- ei Stortingsoppnevnt nemnd. Og med flere interessante innledere, som gir grunnlag for refleksjoner.

Som når brigader Dag Hjelle fra Forsvarets Sanitet innledet, og drøftet problemer rundt seleksjon/utvelgelse av de vernepliktige som skal inn til tjeneste, og blir klassifisert på sesjonen. Som han understreket: Militær opplæring innebærer å bryte ned den iboende vegring som er hos den enkelte mot det å ta liv. Det å drepe et annet menneske. Den militære opplæring innebærer å bygge opp ny plattform, vilje og evne til å ville drepe. Vilje til å drepe er helt nødvendig i operativ militær sammenheng. Derfor byr seleksjon av vernepliktig personell til Forsvaret på utfordringer.

Imponerende var det å høre den entusiasme og tydelige språk som lederen av Voksenopplæringen i Forsvaret, Kai Helge Reinertsen. la for den dagen. Han var tydelig: "Voksenopplæringen i Forsvaret er politisk villet, men ikke nødvendigvis militært ønsket". Og: "Den militære ledelse bryr seg veldig lite om de politiske føringer", og "Den militære ledelse prioriterer ikke voksenopplæring i den omstilling som nå skjer."

Befriende med administrative ledere som har meningers mot.

søndag, mai 1

1. mai - kjemisk fri for markeringer

Det synes underlig å tilbringe 1. mai i en by og i et land kjemisk fri for enhver markering av dagen. Jeg/vi er på noen dagers ferie i Tallinn, hovedstaden i Estland, og her er det ikke en eneste markering av dagen. Ingen demonstrasjon. Intet folkemøte. Ikke så mye som en liten antydning av en markering.

Det må si mye om det dengang forkvaklede regime, og som i ettertid har skapt så mye aggresjon og sinne at sosialister ikke makter å tydeliggjøre forskjellen på et diktatorisk stat og et demokratisk folkestyre. Og som ikke kan bruke 1.mai-dagen til en slik synliggjøring.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?