fredag, februar 25

Erna Solberg

Joda, det er grunn til å bli imponert over Erna Solbergs kunnskaper og klarsynhet. Også hennes utilslørte holdning til å bygge ned kommunal sektor.
Jeg var i dag i KS-delegasjonen til møtet i Kommunaldepartementet i konsultasjonsordningen mellom Staten og kommunesektoren.

Foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå indikerer at netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet øker til henimot 1 prosent i 2004. Og hun sa da: økninger i de frie inntekter til kommunene gir ikke bedre resultater. Snarere det motsatte. Jeg er skuffet over resultatet, sa hun.

Også kommunalministeren må stille seg spørsmålet om sammenhengen mellom oppgaver og tildelte budsjettmidler. Hennes egentlige utsagn er at nedskjæringene i kommunenes helse- og omsorgssektor er for lave.

onsdag, februar 23

Byrådslederen som ikke tok en utfordring

18. desember sendte jeg følgende mail til byrådsleder Erling Lae:

"Det er bra når du i Dagbladet i dag sier at du vil bruke Arthur-saken som et case, for å lage kjøreregler som forhindrer at ansvarskonflikter går ut over pasienten. Utmerket.Men jeg vil utfordre deg, for du kan også hente gode, aktuelle, case fra din "egen bakgård", fra byrådsavdelinger. Jeg skal to eksempler som dine byråder Torger Ødegaard, Grete Horntvedt og Margaret Eckbo er kjent med, men ikke har ryddet opp i – så langt.

I bydel Vestre Aker ligger Hovseter trygdebolig, en trygdebolig hvor flere av beboerne gjennom måneder har hatt søvløse netter pga. høye bankelyder fra radiatoranlegget. Dette går på helsa løs, og de som er rammet burde tilbys alternative boliger, i påvente av utbedring. Men bydel Vestre Aker og Boligbygg krangler om hvem som har ansvaret for midlertidige kriseløsninger.

I bydel Søndre Nordstrand foregår det et spill mellom barne- og ungdomspsykiatri, skole og bydel om et barn som har fått dobbeltdiagnosen Downs syndrom og kronisk psykose innen schizofrenispektret. Foreldre sloss fortvilet for at bydelen skal ta ansvar, men er i ferd med å resignere. I referatet fra siste ansvarsgruppemøte 25. nov. het det bl.a. "BUP støtter SSBU, og opplever situasjonen som svært kritisk i forhold til familiesituasjonen, og betrakter det som uforsvarlig at Katarina skal hjem til foresatte etter endt opphold på SSBU." Men bydelen har liten eller ingen framdrift i saken, verken når det gjelder bolig eller dagsenterplass. En søknad fra foreldrene om dagsenterplass for jenta er ikke en gang besvart/bekreftet mottatt etter en måned.Her har du muligheter til å lage nye case, eller helst; handle.

"Vi kan ikke ha det sånn at vi må ha flere dobbeltsideoppslag i Dagbladet for å løse en sak," sier du til Dagbladet. Da regner med at du – som helseministeren - griper fatt i de to sakene. Det ser ut til at kommunens forvaltning har et hav av tid før de ordnes opp i disse sakene, men i mellomtiden er enkeltmennesker/familier i ferd med å knekkes."

2 måneder etter må det noteres: Byrådslederen tok ikke utfordringen.

torsdag, februar 10

Nominasjonsmøte

I kveld var det nominasjonsmøte i Oslo, for stortingsvalglista. SV har i dag 3 representanter fra Oslo, og på de siste meningsmålinger har SV hatt 4 inne fra Oslo. Nominasjonskomiteen hadde enstemmige innstillinger på de 4 første plassene, mens det på 5. og 6. plassen var dissens. Med A/SV/Sp-regjering ville disse to plassene kunne bli henholdsvis representant og 1. vara. Et klart flertall i nominasjonskomiteen hadde innstilt på meg på 6.plassen, men med Morten Drægni, SU`s leder som motkandidat.

På nominasjonsmøtet hadde SU moblisert sterkt, og hovedfokuset for 6-plassen ble ungdomsdiskusjonen. Nominasjonsmøtet ville det annerledes, og Morten Drægni ble valgt. Ubehagelig der og da, men resultatet allikevel greit. Når vi kom til 8.-plassen gikk jeg opp og sa at jeg ikke var kandidat (ville ellers enstemmig bli valgt der) til den plassen. Det var veloverveid. Når en har en heltidsjobb i privat næringsliv, i tillegg tunge verv som bystyremedlem i Oslo og sentralstyremedlem i Oslo, vil tida ikke gå i hop med også være på en usikker varaplass. Det er nå en gang en grunnleggende holdning hos meg at de jobber jeg gjør skal jeg gjøre ordentlig. Og, som jeg sa, de fattige i Oslo er mest tjent med at jeg ikke ble vara på 8.plass.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?