mandag, mars 7

Battle Griffin

Det er sterk bevoktning her på Vertshuset Grong. Militæret bevokter inngangen nede, og to politifolk vokter trappa ute i gangen. Årsak: kronprins Haakon Magnus inspiserer den store militærøvelsen Battle Griffin (og overnatter her), en svær øvelse med 14.ooo soldater fra 15 land.
Jeg er på befaring her som medlem av Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. Dette er en øvelse etter et helt nytt konsept, hvor scenariet er at to etniske grupper er i konflikt, og at Norge og allierte er anmodet om å sette inn styrker med basis i FN-mandat. Sannelig nye tider, fra et militærapparatet med hovedfokus på krig, til, som denne øvelsen: krisehåndtering. Men som mange av forsvarsfolka sa: dette er et resultat av en drakamp/konflikt mellom to sterke kvinner: forsvarsministeren og lederen av Stortingets forsvarskomite. Sistnevnte sa i fjor at Forsvaret forberedte seg på det gamle fiende- og trusselbildet. Årets øvelse er et svar på dette.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?