fredag, mars 31

Når NRK svikter sin uavhengighet

For 14 dager siden var jeg på den lukkede visningen på Frogner Kino for Erling Borgens dokumentarfilm "Et lite stykke Norge".
På en særs grundig måte fokuserer filmen bl.a. på:

Hvordan norske marinefartøy eskorterte skip med amerikansk militært materiell på vei til Irak.

Hvordan det norske forsvaret leide ut radarer til britiske invasjonsstyrker i Irak. Radarene skal ha pekt ut 1500 bombemål i en krig Norge offisielt var mot.

Hvordan tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold skrev brev til «Dear Geoff», britenes forsvarsminister Geoff Hoon. Der fortalte hun hvor mye hun tenkte på soldatene hans, som akkurat da var på vei inn i Irak, fortsatt i en krig Norge offisielt var mot.

Hvordan rederiet Wilh Wilhelmsen tjente store penger på å frakte amerikanske våpen til Irak-krigen.

Hvordan Aker Kværner tjente penger på oppdrag på USAs fangeleir på Guantanamo, hvor systematiske brudd på menneskerettighetene er godt dokumentert.

Hvordan plattformer produsert ved et Kværner-selskap i Norge ble brukt til å spre klasebomber i Irak.

Hvordan norsk våpenteknologi blir brukt i både Israels og USAs krigføring. I israelske Hellfire-raketter, som er brukt mot sivile palestinere på vestbredden, finnes «et lite stykke Norge», nemlig eksplosiver fra Dyno industrier.
Og så får vi altså i dag nyheten om at NRK - på tross av at de har medfinansiert filmen - allikevel ikke vil vise filmen.
Det er utrolig at når norske våpen og næringsinteresser får et ubehagelig søkelys på seg, i en uvanlig godt dokumentert dokumentarfilm, så viker NRK unna. De vil ikke bidra til at opplysningene blir kjent for offentligheten.

torsdag, mars 16

IPLOS og en byråkratisert omsorg

Jeg har lagt opp til en særs åpen stil og tilgjengelighet i rollen som folkevalgt, og for meg er det særs viktig den dialogen jeg har med byens mange innbyggere, og de mange gode innspill jeg får.

Her et innspill fra en rullestolsbruker, og som bruker personlig assistent-ordningen. Jeg forstår hennes bekymring og innvending hvor vi i den gode saks tjeneste etterhvert lager svært så store, tunge og byråkratiske systemer. Vi skal være så juridisk uangripelige at vi produserer vedtak som har så kompliserte og detaljerte at brukerne kan bli matt av verre, vi er så knappe på ressurser at vedtak om f.eks. hjemmehjelp er så finmasket og målt i minutter at vi får en stoppeklokkeomsorg som slett ikke gir hjelperne mulighet til å yte fleksible tjenester i samsvar med brukernes behov, og som her: vi bruker særs store ressurser på detaljert informasjon om den enkelte. Er vi i ferd med å ta kveletak på oss selv, ved at stadig større andel av helse- og omsorgsressursene bruker til byråkrati framfor aktiv pleie og hjelp ute hos brukerne?

Her innspillet:

"Hallo Ivar Johansen

IPLOS er et nytt obligatorisk, kommunalt, anonymisert registreringssystem innført hos Kongen i Statsråd 17. februar 2006. Alle kommuner skal nå registrere alle som søker tjenester inn under sosialtjenesteloven eller kommunehelsetjenesteloven. Dette betyr at alle som søker BPA (Borgerstyrt personlig assistanse) , eller alle som søker om endret BPA-vedtak, nå vil bli utsatt for IPLOS-registrering av sin saksbehandler.

Som tjenestesøker behøver du ikke å gi samtykke til IPLOS-registreringen. Kommunen kan nemlig IPLOS-registrere deg uten ditt samtykke. IPLOS-systemet er ille nok i seg selv, hvilke andre borgere enn vi som søker tjenester blir utsatt for slik offentlig dyneløfting?

Men det stopper ikke der. Det hele er groteskt krenkende når man går inn og ser hva myndighetene faktisk skal spørre oss om. Her reduseres vi til pasienter, utgiftsposter og kort sagt objekter.

Og en ting til: At en person som søker BPA for å leve et allright liv også kan være en samfunnsdeltaker med jobb, fritid, familie og politiske verv. - Ja, det unngår IPLOS glatt.

ULOBA mener IPLOS er offentlig finansiert undertrykking. Dette er apartheid på norsk. Her er noen eksempler på hva IPLOS-registreringen handler om:

Er vurdering av tannhelsepersonell utført i løpet av siste 12 mnd.?

Er vurdering av lege utført i løpet av siste 12 mnd.?

Bor du alene eller sammen med andre? - Skal alltid registreres.

Skaper du, opprettholder du et sosialt nettverk og tar du kontakt med familie, venner, kolleger og personer i nærmiljøet? (skal registreres på en skala fra 1 – 5.)

Tar du avgjørelser og organiserer du daglige gjøremål, gjør du valg mellom alternativer, disponerer du tiden og gjøremålene, og integrerer du uforutsette hendelser? (skala fra 1 – 5.)

Vasker du, tørker du og steller du hele kroppen. Bruker du vann, passende midler og metoder? (skala fra 1 – 5.)

Tar du på og av deg klær og fottøy i rekkefølge, finner du fram og velger du i overensstemmelse med klimatiske og sosiale forhold?(skala fra 1 – 5.)

Spiser du servert mat på en kulturelt akseptabel måte. Fører du mat og drikke til munnen og svelger du? (skala fra 1 – 5.)

Planlegger du og utfører du tømming av tarm, blære og intimhygiene ved menstruasjon, tørker du deg nedentil og vasker du hender? (skala fra 1 – 5.)

Husker du nylig inntrufne hendelser. Er du orientert for tid og sted, gjenkjenner du kjente personer, husker du avtaler og viktige hendelser den siste uken? (skala fra 1 – 5.)

Mestrer du samhandling med andre mennesker og handler du i overensstemmelse med sosiale regler og sedvaner. Har du kontroll over verbal og fysisk aggresjon og ukritisk væremåte overfor deg selv og andre? (skala fra 1 – 5.)

Mitt spørsmål til deg; kjenner du til denne veilederen?

Det hadde vært fint om du ville tatt kontakt og latt meg høre ditt syn.

Takk for det!

Hele IPLOS-veilederen er vedlagt i pdf .

Norges Handikapforbund krever at Sylvia Brustad trekker IPLOS tilbake.

onsdag, mars 15

Graffitti i Oslo

Oslo bystyre har i kveld diskutert graffiti, og SV fremmet i den sammenheng - og fikk flertall for et forslag om at "de bydeler som selv ønsker det kan etablere lovlige graffittivegger."

Jeg stemte selv for dette, men framførte enkelte prinspielle motforestillinger:

Det er bystyrets ansvar å legge til rette for at alle kunstformer får sine muligheter, uavhengig av egne preferanser. Graffiti er en kunstnerisk ytringsform for enkelte ungdomsmiljøer, og som vi finner i særlig storbyer over hele verden. Denne saken dreier seg om å respektere og gi plass for disse uttrykksformene.

Det er et litt fiffig forslag å si at de bydeler som ønsker det kan etablere lovlige graffitivegger. Selve forslaget er greit, men jeg kan ikke følge mine partifeller i komiteen som snur dette og gjør kunstnerisk ytringsmulighet betinget av at bydelsutvalgenes tillatelse. Vi mener jo ikke det når det gjelder den kommersielle graffitien; reklamemontere og reklametårn. Vi lar ikke bydelsutvalget på St. Hanshaugen bestemme om vi skal ha reklametårn på Rådhusplassen, på Kirkeristen eller i Karl Johans gate?

En ting er å diskutere dette for lokalmiljøet på Holmlia eller Røa. De skal selv få bestemme. Noe annet er de helt sentrale byområder, som er vår alles arena. Hvordan det visuelle bymiljø skal være i de sentrale sentrumsområder er ikke et bydelsansvar. Dette er bystyrets ansvar, på samme måte som bystyret har et overordnet ansvar for å sikre kunstnerisk ytringsfrihet i Oslo. Hvis vi derfor erfarer at bydelsutvalgene gjennomgående sier nei vil bystyret være nødt til å se på dette på ny.

Og et lite tankekors: Det er særs mange i bydelene som er mektig indignert over de reklametårn, boards og annen reklame som dynger ned lokalmiljøet deres. I det spørsmålet gis ikke bydelsutvalgene engang uttalerett. Bydelene kan altså si ja, men like gjerne nei, til graffiti, men den kommersielle grafitten får de ikke lov å mene noe som helst om.

mandag, mars 13

Exit-Filmteatret

1. mars stengte Filmteatret dørene, og Oslo Kinematografer mistet en sentral kino i Oslo. Kinoen fungerte som et visningssted for kvalitetsfilm, og hadde i fjor hele 77.000 besøkende.

Hvorfor kinoen måtte stengte? Det borgerlige flertallet i Oslo bystyre vedtok 12. mai i fjor å selge eiendommen til private, og nå krevde den nye eieren så høy leie at Oslo Kinematografer ikke lenger fant det mulig å fortsette.

Og en av konsekvensene av Høyre og Fr.P. s salgsiver er at byens kinodrift blir mer og mer kommersialisert.

Regjeringskvartalet: Kontroll på informasjonen

"Alle pressehenvendelser til departementet skal i arbeidstiden gå til pressetelefonen. "

Denne formuleringen er hentet fra Kommunal- og regionaldepartementets nettsider. Ingen journalist skal altså i dette departementet kunne ta direkte kontakt med den saksbehandler i departementet som har de beste forutsetninger for å svare på den aktuelle sak, ganske enkelt fordi det er han/hun som arbeider med saken. Mediavoktere skal sile og passe på.

Og det kan være mediavokterne slipper journalisten igjennom; men statsråden for sin del krever skriftlige spørsmål i forkant.

I alle fall i Oslo kommune har vi et reglement hvor det heter at : "Alle kommunens medarbeidere kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde."

Men slik er det kanskje ikke i regjeringskvartalet?

søndag, mars 12

Når Simens trikser og lurer Staten

"Siemens tilbakebetaler 19,5 millioner kroner til Forsvarets militære organisasjon i forbindelse med kontrakten om levering av EDB-utstyr til Forsvaret" leser vi i VG. Bakgrunnen er at Siemens overfakturerte Forsvaret. I en knusende dom fra Oslo Tingrett i september 2005 ble det slått fast at Siemens har overfakturert Forsvaret for deretter å ha dekket over talltriksingen ved å "forandre på bevisene".

Siemens brukte minst 6 millioner kroner på gaver, bevertning og reiser på å pleie sitt kundeforhold til Forsvaret, mener NRK Brennpunkt.

Dette er jo interessant, ikke minst fordi Oslo kommune, ved Utdanningsetaten, har en stor avtale med Siemens. Dette er en særs dyr avtale i forholdet til alternativene.
Med bakgrunn i Forsvarets erfaring med Siemens ser Kommunerevisjonen nå på kommunens avtale med Simens.

At et seriøst konsern som Simens bidrar med det som vel nærmest kan kalles svindel er overraskende. Og det taler sannelig ikke Simens til ære at de satte i gang en hekseprosess og oppsigelse av den ansatte Per-Yngve Monsen, som varslet selskapets egen konsernledelse om svindelen.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?