tirsdag, juli 31

Mangel på sosial boligpolitikk i Oslo

Det sittende Høyre/Fr.P-byrådet er dyktige til å selge fellesskapets verdier, og særlig boliger. Konsekvensene av det siste er at ventelistene blir lange som et vondt år, og hvor det jo er dem som ikke er i stand til å løse sitt boligproblem på det private marked som taper. De fattigste.

Siste tertialrapport fra bydel Gamle Oslo sier noe om konsekvensen:

"Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 måneder.

Kommentar:

Status pr. 1. tertial er 46%. (i parantes - måltallet var egtl. 80%). Vi har pt. en ventetid på inntil 16 måneder for 2-roms leiligheter. Bydelen er helt avhengig av ledigstilte leiligheter fra Boligbygg Oslo KF for å redusere denne køen. Vi ser det som helt urealistisk med de ventelistene vi har for tiden og erfaringstall når det gjelder ledige leiligheter, å kunne effektuere 80% av positive vedtak innen 6 måneder. Derfor er prognosen redusert til 50%".

Jeg fikk en nyttig kommentar til Oslos manglende sosiale boligpolitikk, som jeg hitsetter:

"Jeg jobber med internasjonal nødhjelp og synes det er særs interessant å se hvordan den nåværende tankegangen i Norge korresponderer med internasjonalt (donorstyrt) nødhjelpsarbeid siden ihvertfall 1997. Det virker som om den rådende tankegangen er at hvis man bare gjør det vanskelig nok for dem som trenger assistanse, vil problemet (evt. de menneskene) bare forsvinne. (Det er den evige bekymringen for "dependency" og "welfare magnets", i norsk kontekst betyr det at "de" vil "stå opp om morran" hvis man bare slutter å "sy puter under armene på dem". Til og mange mange velferdsorganisasjoner (NGOer, FNs operasjonelle organisasjoner) har begynt å implementere en "policy" som er i mot deres egne formålsparagrafer; internasjonalt kan jeg nevnt i fleng; Boligbygg er således i godt selskap her, bare for å ha nevnt det.)

Boligbyggs formål er å fremskaffe boliger til de målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med kommunale boliger. Ikke noe galt med formålsparagrafen. Men hva har man sett i avisene siste 18 månedene? At Boligtbygg har hatt som mål å selge boliger for x antall millioner (prøvde å søke på tallet, men fant det ikke umiddelbart, uansett har vært gjenstand for utallige oppslag). Hva kan man si om en offentlig bedrift som har som hovedmål å selge boliger? At deres opprinnelige virksomhet har opphørt å funksjonere (hvis man tenker over det, ingen kommunal bedrift som fungerer har som mål å selge unna virksomhet. Man kan justere ned kapasiteten, men målet vil alltid være å støtte behovene som eksisterer innen sitt område, for å si det litt vagt).


F.eks. Forsvaret (som har solgt unna masse eiendom), har aldri sagt at formålet med deres eksistens har vært å selge boliger/tomter. Boligbygg har fremstilt seg som en "selger av boligmasse" i media et utall ganger, og de burde skjemmes. Grundig. Antakelig trenger de ny ledelse fordi den nåværende vet ikke hva den driver med, hva som er målet for virksomheten."

Til det siste så vil jeg nok si at Boligbyggs ledelse vet hva de gjør; de er under direkte instruksjon av H/FR.P-byrådet og gjør nettopp det den politiske ledelse har instruert dem om.

Etiketter:


mandag, juli 23

Sherrif Erling Lae

Erling Lae resirkulerer i dagens VG gamle forslag bystyret allerede har sagt nei til. Dette ble nedstemt i Oslo bystyre vinteren 2003.

På for eksempel helse- og omsorgssektoren har Oslo alltid argumentert for sammenhengende behandlingskjeder. At ansvaret er tydelig plassert et sted, for å forhindre ansvarspulverisiering. Derfor ønsket Oslo for eksempel å beholde ansvar for institusjonsbarnevernet, selv om dette ellers i landet er statlig. Oslo har derfor ansvaret for HELE kjeden.

Det er intet unntak for politiet. Ordenspoliti henger tett sammen med, og er avhengig av, de deler av politiet som driver med spaning, etterforskning, narkotikaoppfølging, vold, økonomisk kriminalitet m.v.
H/Fr.Ps forslag gir et svekket Oslo-politi, slik jeg understreket dengang forslag kom i 2003.

Men dersom Erling Lae og Fr.P er villig til årlig å legge 200 friske millioner kroner på bordet til ordensforebyggende tiltak i Oslo sentrum, - og det ser ut til at han særlig har prostitusjon, narkotika og problemene i nedre del av Karl Johansgate, Skippergata m.v. i tankene, er dette velkomment.

Da kan Oslo ta et mer reelt ansvar for å få fattige og utslåtte grupper opp og oss av den vanskelige og nedverdigende situasjon mange av disse lever under er det kjempebra. Kommunens hjelpetilbud lever i stor utstrekning på sparebluss eller er særs mangelfulle.

Jeg ville anbefalt 5 tiltak:

* Væresteder for rusmisbrukere (dag og kveldstid) i sentrum, med tungt fagpersonell.

* Forsterkede botilbud, med tett oppfølging, slik at ikke disse blir henvist til hospits eller leiegårder som fungerer som rene narkoreier

* Styrking av oppsøkende tjenester i sentrum, i regi av for eksempel Rusmiddeletatens oppsøkende tjeneste eller uteseksjon. Fungere som ”støttekontakter” som tett kan holde i den enkeltes ”sak” og være deres ”advokater” gjennom og overfor den fragmenterte hjelpetiltakskjeden

* Etablere en ny avrusningsstasjon. Det er uakseptabelt av den som er i akutt behov for avrusning i dag, får ”time” og blir bedt om å komme igjen om 14 dager

* Styrke - og bygge ut - lavterskeltiltak som Gatehospitalet, Gatejuristen, Lønn som fortjent og Natthjemmet

Etiketter: , ,


fredag, juli 20

Fr.P. i Oslo

Mange offentlige kontorer har nå et 815-nummer det koster å ringe til. Det koster for eksempel å varsle Vegvesenet om noe er galt. En av verstingene er Plan- og bygningsetaten i Oslo, som tar hele 26 kroner per minutt for en del infotjenester. Ulf Erik Knudsen i Fremskrittspartiet synes ikke vi skal betale noe for dette. Det kan kanskje være et fornuftig standpunkt, og jeg ser bl.a. at Dagbladet på lederplass i dag argumenterer for det.

Men det er da Høyre og Fr.P. som styrer Oslo, og jeg har ikke sett noe initiativ fra Oslo Fr.Ps side i bystyret eller byrådet om at de ønsker at Plan- og bygningsetatens telefontjenester skal være gratis. Partiet brukte en gang slagordet "partiet til sterk nedsettelse av skatter og avgifter". I dag styrer de Oslo som en butikk, og kommersialiserer byen som best de kan.

Etiketter: ,


mandag, juli 16

Giga-barnehager

Barnehager står høyt på den politiske dagsorden, og bra er det. Likevel er det grunn til bekymring for at fokus i alt for stor grad blir rettet mot utbygging, og i mindre grad på innhold og kvalitet.

Se f.eks. på Oslo kommunes storstilte satsning på hva jeg vil kalle for "giga-barnehager": Margarinfabrikken på Sagene med plass til ca 400 barn. Jeg har sett at det satses på en enda større (600 plasser) i Kværnerbyen. Dette er et eksperiment som Oslo er alene om i Europa, kanskje med unntak av gamle Sovjetunionen. Den største barnehagen i Berlin, som Oslo kommune henviser til, har plass til ca 250 barn. Hva vet vi om hvordan slike store institusjoner virker inn på barn med ulike problemer, f.eks. ADHD? Vi vet at store skoler kan virke uheldig for barn med ulike problemer.

I tillegg viser det seg jo at såkalte "midlertidige" barnehager i ulike brakkeløsninger ikke har holdt mål i det hele tatt. Alle er vel enige om at det er helt uforsvarlig når bygningene raser sammen, uansett årsaken. Det er viktig å være klar over at barn ikke lever "midlertidig". De lever her og nå. Ett-to år representerer kanskje over halvparten av barnets liv i dag.

Etiketter:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?