søndag, januar 15

"Forsvarbare grenser" - blant Israelvenner

Den politiske analytikeren Aslak Bonde kommer med tankevekkende perspektiver i ukeavisa Ledelse:

"Da Jonas Gahre Støre i sitt brev til sin israelske kollega anerkjente Israels behov for "forsvarbare grenser", ga han inntrykk av at vi er mer Israel-vennlige enn tidligere. Inntrykket er i ettertid forsøkt moderert, men det kan være liten tvil om at brevet fra Gahr Støre faktisk har skapt større reell usikkerhet om Norges holdning til Israel og palestinere enn uttalelsen fra Kristin Halvorsen i Dagbladet.

Når noen i Utenriksdepartementet automatisk bruker israelsk terminologi i en henvendelse til israelerne, kan palestinerne med god grunn spørre om det alltid er slik. Hvordan ordlegger egentlig norske dimplomater seg i sin samtaler på tomannshånd med israelske venner?"

Og Midtøsten-kjenner framfor noen, Nils A. Butenschøn, skriver på kronikkplass i Aftenposten:

"Utenriksminister Jonas Gahr Støres mye omtalte brev til sine kolleger i USA og Israel kan få langsiktige konsekvenser for norsk utenrikspolitikk i en retning Regjeringen neppe hadde tenkt seg. For det er gode grunner for å tro at brevene må betraktes som traktaterklæringer, og i så fall er bindende for Norge. "

lørdag, januar 7

Stortingspresidenten....

"Det er naturlig å reise spørsmålet om når man er partipolitiker og når man representerer noe større og videre enn sitt eget parti", skriver stortingspresident Thorbjørn Jagland i Dagbladet i dag som et apropos til Kristin Halvorsens uttalelser om Israel-boikott.

Og for å følge samme tankegang; Thorbjørn Jagland går her ut i skarp polemikk med et av Stortingets partier. Kanskje han også bør tenke igjennom hva han skriver i rollen som stortingspresident, og når han i stedet bør velge å skrive som partipolitiker.

For som Jagland selv sier på Stortingets nettsider:

"– Hvordan vil du beskrive stortingspresidentens rolle og oppgaver?

– Det er først og fremst å representere Stortinget – Stortinget som sådan, ikke ett bestemt parti. Det forutsetter at man ikke er så engasjert i partipolitikk som jeg har vært vant til."

Jaha. Hans Dagbladet-artikkel i dag er vel da ikke skrevet i rollen som stortingspresident, eller?

fredag, januar 6

Kommunens inntekter versus kommunens tjenestetilbud

Jeg har mange ganger vært i offentlig diskusjon, bl.a. i Aftenposten aften med Høyres bystyremedlem Gustav Heiberg Simonsen om sammenhengen mellom tjenestetilbudet og kommunens tjenestenivå. Eller les gjerne; mellom f.eks. eiendomsskatt og dimensjonering og kvalitet på byens eldreomsorg. Mang en gang har han da hevdet at å innføre eiendomsskatt er "å velte byrder over på byens innbyggere".

Morsomt da å merke seg at når Høyrepolitikeren opptrer på Høyres interne møter uttaler han seg på en måte som kan tyde på at han egentlig er enig med meg. I dagens VG kan jeg lese:
"- Mer enn av 10.000 kroner i skattelette, er folk opptatt av svigermor og bestemor som ikke kommer på sykehjem, av naboens sønn som ikke kommer i jobb. Hvis vi mener noe med sosialt ansvar, trygghet for hjem og jobb, så må vi kommunisere dette. Vi må bevilge mer til kommunene så de kan settes i stand til å yte velferd, sa Heiberg Simonsen" på et internt møte i Oslo Høyres seniorforening.

onsdag, januar 4

Byens mest tilgjengelige hovedstad for funksjonshemmede?

Oslo skulle bli Europas mest tilgjengelige hovedstad, var bystyrets ambisjoner når de vedtok en handlingsplan for funksjonshemmede. Men hvordan er det da mulig så til de grader å gå på trynet ved gang etter gang å dokumentere for all verden at byrådet slett ikke har de funksjonshemmede i tankene ved store prosjekter?

Bare et drøyt halvår etter at paradegaten Karl Johans gate stod ferdig med nylagt brostein og bredere fortau, må gaten bygges om. Etter at gaten ble pusset opp, er det blitt vanskeligere for rullestolbrukere å komme seg over veien, og nå må kommunen rette opp fadesen.

I 2006 innføres det nytt billettsystem for Oslos T-baner, trikker og busser, en investering på rundt 200 millioner kroner. Men; fra da av blir det samtidig umulig for synshemmede å kjøpe billett. Og dette på tross av bystyrets finanskomite eksplisitt understreket at det nye billett og betalingssystemet måtte være tilpasset funksjonshemmede.

Jeg gremmes.

mandag, januar 2

".... bør unngå opphold utendørs"...

Jeg får daglig meldinger om luftkvaliteten i Oslo.

Dagens melding for mitt nærområdet; Alnabru er:

Luftkvalitet for Alnabru:

Tilstand: Mye forurensing

Helseeffekt: Allergikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser bør unngå opphold utendørs i mye forurensede områder.

Anbefaling: Sensitive personer bør begrense oppholdstiden utendørs i utsatt område.

-Dataene er basert på målinger i Oslo
- Statens vegvesen og Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune er ansvarlig for målingene.
- Tjenesten leveres i samarbeid med Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Storm Weather Center - Les mer på www.luftkvalitet.info/oslo

Hvor lenge kan bystyrets politiske flertall, og Høyre/Fr.P-byrådet, akseptere at innbyggere i denne byen må holde seg innendørs? Når er flertallet villig til å sette inn nødvendige miljøtiltak?

This page is powered by Blogger. Isn't yours?