onsdag, juni 29

Desentralisering av makt og ansvar

Dimensjonen i politikk går ikke bare langs en høyre/venstre-akse, men også langs en sentralisering/desentraliseringsakse. De som vil samle makt på få hender; gjerne til Staten. Eller på Oslonivå; til Rådhuset og på den andre side; de(les gjerne vi/jeg)som vil desentralisere oppgaver og makt ut til bydelene, nærmest mulig befolkningen. Og som en konsekvens av dette også vil ha direktevalgte bydelsutvalg.

I dag hadde jeg et par hyggelige timer på et utested på Solli plass med Bjarne Ødegaard, Høyrepolitiker og bydelsutvalgsleder i Frogner bydel. I siste bystyremøte fikk jeg flertall for - midlertidig - å stoppe prosjekter byråd har på å sentralisere IT-tjenester, lønns- og personalfunksjon, som byrådet vil ta ut fra bydel og legge sentralt i kommunen. På samme måte som de vil frata bydelene ansvar for sykehjemsdrift. På saker som dette er det nyttig å utveksle synspunkter og erfaringer med f.eks. Høyres bydelsutvalgsledere på Frogner og Vestre Aker. For grunnplanet blant Høyres folkevalte på bydel er i disse spørsmål sterkt uenige med Høyres ledelse i bystyret og byråd.

mandag, juni 27

Tillitsvalgte med munnkurv

Hvordan skal vi forholde oss? Bydelsdirektøren har lagt fram et hemmeligstemplet notat (unntatt offentlighet) for MBU med info om planer for en omorganisering av tjenestetilbudet innenfor en virksomhet, og som i praksis innebærer nedleggelse av et viktig tilbud som så mange brukere er avhengig av. De tillitsvalgte har streng beskjed om å bevare taushet om planene, både overfor brukerne og bydelens folkevalgte. De folkevalgte (bydelsutvalget) skal kun få saken til orientering etter at nedleggelsen er realisert.

Jeg får mange henvendelser fra ansatte, tillitsvalgte og brukere av kommunens tjenster, og dette er en særs viktig del av min rolle som folkevalgt. I denne saken var mitt råd; første aksjonspunkt må være å tvinge saken fram til behandling i bydelsutvalget. Det må være bydelsutvalget som fatter slike viktige vedtak, ikke administrasjonen. Og ansattes tillitsvalgte har selvsagt ikke taushetsplikt overfor bydelens øverste folkevalgte organ.

torsdag, juni 23

Høyres gruppeleder med skremmende holdninger

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Bård Folke Fredriksen, hadde nok en dårlig dag i går. Og det er å håpe at hans framtreden i går ikke er representativ for hans syn på ytringsfrihet og evne til å verdsette åpne kanaler. Det var under debatten om barnevernet han virkelig tok av. Første gang gikk opp på talerstolen og var veldig indignert over at det på bystyrerepresentantenes plasser var utdelt av mail fra Elvis Chi Nwosu, den meget driftige fagforeningslederen i Barne- og familieetaten. Sånt var uhørt. Ordføreren kunne høflig fortelle ham at det er vanlig praksis i Oslo bystyre på at henvendelser som kommer til bystyrets fagkomiteer etter at innstillingene er avgitt blir distribuert til bystyrets medlemmer.

Få minutter senere buser Høyres gruppeleder igjen opp på talerstolen. Det er direktøren for Barne- og familietaten som uttaler seg på vegne av etaten, sa han - særs indignert.(Han hadde hørt talere fra Ap. og SV referere til synspunkter fra andre innen etaten.) Og han måtte høflig bli fortalt at ansatte i Oslo kommune har ytringsfrihet, og at det ikke er slik at etatslederen forvalter den evige sannhet. Det kan også være legitimt og nyttig også å høre på andres beskrivelse av virkeligheten.

Bård Folke Fredriksen framsto med holdninger til åpenhet og ytringsfrihet som er skremmende. Det skal ikke tolereres at avvikende syn kommer fram.

tirsdag, juni 21

En trussel mot USAs sikkerhet

Jeg noterer meg med interesse at Ingolf Håkon Teigene nå har fått avslag på sin søknad om visum til USA, med bakgrunn i den dommen vi begge i sin tid fikk i saken med det noe misvisende navnet Listesaken. Og dermed har jo jeg også fått beskjeden; jeg vil ikke få visum til USA. Jeg er en potensiell trussel mot USAs sikkerhet.

Det er underlig å se hvordan forholdene forandrer seg. Jeg har nemlig tidligere fått visum til USA i en situasjon hvor den amerikanske ambassaden var seg helt bevisst dommen jeg fikk i Listesaken. Jeg måttet helt særskilt levere dem kopi av dommen, som de sikkert leste med interesse. Jeg fikk visum, og kunne reise til New York.

Men i dag er jeg altså en trussel for USAs sikkerhet. Tidene forandrer seg. Men at krigsstaten USA ser på meg som en trussel bør jeg kanskje føle meg beæret over? Les også.

lørdag, juni 4

En fiskemiddag

Limassol, Kypros: Fiskemiddag med Arne Treholt. En kunnskapsrik person med gode analytiske evner. Det imponerer.

Som diplomat opptråtte han naivt, klart kritikkverdig og i strid med hvordan diplomater kan opptre. Men var det til skade for Norges sikkerhet? Og var det slik at påtalemyndigheten og det politiske establishment var så opptatt av å finne en spion at de satte den alminnelige rettssikkerhet til side? Ble det trikset med bevisene? Arne Haugestad og Harald Stabell jobber for å få gjenopptatt saken, men tåler de sentrale personer i påtalemyndighet og rettsvesen en slik kritisk fornyet gjennomgang?

This page is powered by Blogger. Isn't yours?