søndag, april 30

Når Venstre sentraliserer

Oslo Venstre gikk til valg på bl.a. følgende formuleringer i sitt program for denne valgperioden: "Venstre vil at bydelene skal være levende, politikkskapende organer, ikke bare forvaltere av offentlige tjenester. Med større bydeler blir det enda viktigere enn før å styrke det lokale selvstyret og øke det folkevalgte ansvaret for lokalmiljøet".

Men allikevel ser det ut til at det er partiet Venstre som vil bidra til at det blir flertall i bystyret for Fr.P-byrådens forslag om at bydelene langt på vei (hva gjelder eldreomsorg) skal begrenses til å bli rene innkjøpskontorer, ved at bydelene blir fratatt ansvaret for å drifte sykehjemmene. En konsekvens blir dermed at bydelsutvalgene får begrenset mulighet til å utvikle det som kjennetegner en god eldreomsorg: det tette, lokale, samvirke mellom hjemmetjenester, sykehjem og rehabiliteringstjenester. Se min artikkel i Dagsavisen forleden.

Et søk på Venstres nettsider på stikkordet "lokaldemokrati" gir hele 368 treff. Men dersom partiet i Oslo bidrar til den største sentraliseringsprosjektet innenfor Oslos eldreomsorg på i alle fall 25 år - ved å redusere de lokale bydelspolitikernes mulighet til å utvikle en god eldreomsorg basert på de lokale forutsetninger - vil det framstå som rent munnhell om Oslo Venstre fortsatt varmt snakker om å styrke "lokaldemokratiet".

Unge Venstre-lederen Lars-Henrik Michelsen skrev i fjor en gang at Fr.P. var en trussel mot lokaldemokratiet med sin sentraliseringslinje. Mye tyder altså på at Venstre i Oslo applauderer, og sikrer flertall, for en slik Fr.P-politikk i Oslo

tirsdag, april 11

Ikke flere parkeringshus i sentrum

Byrådet ønsker et underjordisk parkeringsanlegg under Rådhuset - Fridtjof Nansens plass, med plass til 500 biler. Det planlegges parkeringsanlegg under Youngstorget. Og Trafikketaten vil pøse på med parkeringshus i sentrum.

Handelsnæringen prøver å skape en myte at det er viktig for et attraktivt sentrum at det legges til rette for størst mulig grad av bilparkering. Men når jeg er i København trives jeg best i gågatene, og sånn er det vel med de fleste av oss.

Bilene går ofte på bekostning av miljøkvaliteten for de andre brukerne, sier byplanlegger og sivilingeniør Gustav Nielsen i Civitas AS. Nielsens studie "Handel, tilgjengelighet og bymiljø" viser blant annet til en tysk undersøkelse av 30 byer med gågater, der butikkene i byer med færrest parkeringsplasser økte mest i omsetning. Den støttes også av en engelsk undersøkelse, der parkeringstilbudet i området ikke hadde noe å si for hvor mange ledige butikklokaler det fantes i gaten.

Og samtidig er det altså slik at TØIs undersøkelser viser at selv på de deler av dagen med størst belegg er det ikke mer enn 70 prosents utnyttelse i de parkeringsanlegg vi i dag har i Oslo sentrum.

Planene er ennå ikke godkjent av bystyret. Dette er uklok politikk. Oslo sentrum trenger ikke først og fremst flere parkeringshus.

søndag, april 2

Leverte bare gass til gasskammerne...

Dagbladet slakter Erling Borgens film "Et lite stykke Norge". I den sammenheng skriver journalist Astrid Meland bl.a.:

"Debatten om Guantanamo og Aker Kværners deltakelse i oppbygningen av fengselet, fortjener tv-tid. Men å hevde at et selskap bidrar til strømtortur ved å sette opp strømforsyningen til fengselet, blir like søkt som å påstå at Porsgrund Porselen har skapt mishandlere fordi menn har banket kona på toalettet. "

Som en journalistkollega kommenterte om dette på en fagdebattliste:

"For å sette det på spissen: Det var altså helt greit å levere gass til gasskamrene. Dagbladet bruker omtrent samme argumentasjon som Adolf Eichmann. Han fulgte bare ordre og sørget for logistikken."

This page is powered by Blogger. Isn't yours?