fredag, juli 28

Skattedebatten: Om å holde kjeft

"Ingen er tjent med en offentlig debatt rundt skattespørsmålene," sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Marianne Aasen Agdestein til Aftenposten.

Jeg skal ikke trekke hennes uttalelser for langt, for jeg antar at hennes tanker i første rekke går på at regjeringskolleger i første rekke må ta debatter seg i mellom, og ikke blåse ut det meste i avisspaltene. Og budsjett-taktikk og mulig innhold i et nytt statsbudsjett drøfter en ikke først og fremst i det åpne rom.

Men jeg tror nok jeg vil advare, og si at jeg er uenig i retningen i hennes synspunkt.
Norsk demokrati og norsk samfunnsdebatt trenger tilfang av gode verdidebatter. Ikke mindre, men mere. Skatt er fordelingspolitikk, og vi har intet å tape på å ta slike debatter med høyresida.

Og en skal ikke se bort fra at sosialister i SV, og verdikonservative Sp-folk her kan ha noe forskjellig syn. Og hvorfor skulle en ikke synliggjøre slike forskjeller også når en har et regjeringssamarbeid? Partienes forskjellighet er en styrke - samlet sett - og ikke en svakhet.

Jeg tror regjeringsprosjektet har alt å vinne på å være mer inkluderende og åpent. Involvere flere. Skape allianser og få flere til å være med på utformingen av politikken. Da kan ikke skattepolitikken utformes alene innenfor regjeringskvartalets korridorer, men gjennom en åpen samfunndebatt og i aktiv dialog med fagmiljøer og samfunnsinteresserte.

Etiketter: ,


lørdag, juli 22

Okkupant versus okkupert

Sammen med rundt 1.000 andre deltok jeg i Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteens demonstrasjon i Oslo i ettermiddag, ut fra parolene:

Stopp Israels terror mot Palestina og Libanon!
Internasjonale sanksjoner nå!
Anerkjenn den palestinske Regjeringen!

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har vært tydeligere i det siste, men ikke tydelig nok. Når han snakker om at partene må besinne seg, er det faktisk nødvendig å skille mellom å være okkupant og være okkupert.
Regjeringens politikk på dette området bør skjerpes betydelig!

Da er det befriende å lese Kåre Willoch: Norge, EU og USAs blokade av Hamas har fått "fryktelige virkninger", sier han til Aftenposten. Og som en kommentar til at Israels aksjon skal være en reaksjon på bortføring av 2 israelske soldater, minner Willoch oss på følgende: "Det finnes 9000 palestinske fanger i israelske fengsler, og av dem er det ganske mange hundre som sitter uten noen antydning til lov og dom. Jeg har ikke sett noen klar vestlig reaksjon på dette enorme omfang av det som med rette kan kalles kidnapping."

Etiketter:


tirsdag, juli 18

Redaktøransettelse

Å ansette ansvarlig redaktør/administrerende direktør er en krevende prosess. Jeg sitter som styremedlem i ukavisa Kommunal Rapport, hvor vi nå over en tid har jobbet for å finne en godt kvalifisert etterfølger til nåværende toppsjef Øyvin Norborg som ut på høsten går av med pensjon. Og det med god bistand fra Åge Petter Christiansen i Hodejegerne.

I sluttfasen sto det mellom to gode kandidater, begge i sentrale jobber i etermediene. Det var et vanskelig valg fordi begge var særs godt kvalifiserte, og med lang og allsidig fartstid i media-Norge. Olav Njaastad ble tilbudt jobben. Han har mange års bakgrunn fra ikke minst NRK og TV2, avbrutt av 4 år som leder for Norsk Journalistlag. Nå er han regissør/produsent for Dokument 2 i TV 2.

Like før helga sa han ja. Jeg ønsker ham lykke til og tror dette skal bli særs bra.

Etiketter:


fredag, juli 14

Stor mediaaktivitet i sommerukene

Jeg har brukt sommeren til å skrive en del artikler. Aftenposten hadde en artikkel av meg på onsdag (den er de nå klart å trykke 2 ganger med en ukes mellomrom) , Dagbladet i går og VG har en helsides kronikk i dag. Fra VG-artikkelen siterer jeg:

"Huseiernes Landsforbund (HL) har gjennomført sin årlige undersøkelse av kommunale gebyrer innenfor områdene vann, kloakk, renovasjon og feiing. Det legges opp til et Norges-mesterskap på hvilken kommune som har de laveste gebyrene. Molde vant, mens Vestre Toten er på jumboplass kan jeg lese i VG 2. juli.

Men som huseier – og innbygger – er ikke jeg primært opptatt av lavest mulig kommunale gebyrer. Hvis hovedmålet er å redusere kostnader kjenner vi i alle fall en metode for å oppnå det: nedlegg deler av tilbudet eller demp på kravet til kvalitet Jeg er først og fremst opptatt av å få kvalitativt gode, og tilstrekkelige, offentlige tjenester. Det er bra at Huseiernes Landsforbund har fokus på kostnadsnivå i offentlig sektor, men uten å se på sammenhengen mellom pris og kvalitet blir undersøkelsen fra forbundet helt uten mening."

Jeg synes dette er et særs viktig perspektiv, og stilte opp til debatt i NRK P2s Her og Nå til debatt med HL nå i ettermiddag for å forsvare VG-kronikken. Ved kommunevalgkampen i Oslo høsten 2003 var Huseiernes Landsforbund en aktør for borgerlig bystyreflertall, ved ganske sjofle utspill hvor de måtte videre at de gikk ut med feilinformasjon. Er det en agenda for nedbygging av offentlige velferdstjenester de nå har?

Etiketter: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?