tirsdag, juli 8

"Faglige råd" - og de folkevalgte abdiserer

Det er ikke ofte jeg er enig med Høyres Jan Petersen, men under en forsvarsdebatt i Stortinget 19. juni kom han med noen betraktninger som jeg deler:

"Jeg er klar over at det ligger tunge faglige vurderinger bak, som jeg respekterer, men jeg må nok si at jeg også i løpet av denne prosessen har opplevd at begrepet « fagmilitære vurderinger » nok er et ganske oversolgt begrep. Jeg vil gi en illustrasjon av det: Vi har hørt at det lå fagmilitære vurderinger bak det at MTB-ene skulle fases ut, og det gjør det helt sikkert. Men mitt inntrykk er at vi får forskjellige fagmilitære vurderinger avhengig av om vi snakker med en general eller en admiral. Og det er bare riktig. Sånn skal det være. Jeg tror forsvarskomiteen i de tre årene den har fungert, etter å ha reist rundt har opplevd at det finnes et vell av fagmilitære vurderinger - mange nyanser, mange viktige synspunkter - og det er akkurat sånn det skal være. Poenget er at de må brytes mot hverandre, og det er nasjonalforsamlingens oppgave å skifte sol og vind. Det er ikke nasjonalforsamlingens oppgave å abdisere. Det er nasjonalforsamlingens oppgave å vurdere de faglige rådene vi får, men faglige råd er forskjellige."

Som folkevalgt møter jeg nettopp det argumentet, og i Oslo bystyre særlig framført av byrådspartiene Høyre og Fremskrittspartiet: "ja, men den faglige anbefalingen er jo at ...". Og de som ikke følger "den faglige anbefalingen" politiserer saken. Men som Jan Petersen understreker; fagfolk mener ofte forskjellige ting, og det er politikernes oppgave å avveie de forskjellige synspunkter og råd som foreligger. Det er ikke bare de fagfolk byrådet har valgt å bygge sitt standpunkt på, og som refereres i byrådets forslag, som er det "eneste rette".

Derfor er det viktig del av min rolle som folkevalgt å ha en bred kontaktflate fagmiljøer og interesseorganisasjoner, for derigjennom å få fram forskjellige syn på de saker som er til behandling. Lytte og foreta avveining av argumenter, etter at de som berøres av, eller har innspill til saken, er hørt.

Ofte er henvisning til fagfolk er skalkeskjul man dekker seg bak. Og som Petersen understreker: da abdiserer jo de folkevalgte.

Etiketter: , , , ,


Comments:
Veldig viktig poeng!!!

For meg som skriver en del om psykisk helse har det vært frustrerende å se hvordan politikere i hovedsak legger seg flate for mainstreampsykiatrien. Hvor blir det DA av brukermedvirkningen?

Jeg skrev et blogginnlegg 24.06. om psykiatri og modellmakt.
 
Kjempebra poeng! Det med faglighet er bare en unnskyldning for å la være diskutere saken. Har hatt problemer med dette selv, innenfor mitt felt: kunsthistorie
 
Tiltredes. Mange politikere - innen Høyre ikke minst - har en tvetydighet, i det de gjerne vil framstå som overlegent sakkunnige - i noen tilfelle - og i andre tilfelle først og fremst vil sørge for at folk flest fratas enhver mulighet til å påvirke eller så tvil om beslutningen de går for. (Nært beslektet med det fenomenet Marx kaller fremmedgjøring...)
 
Legg inn en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?