mandag, juni 26

Våpenlagre i Norge for USAs globale strategi

"Marinekorpsets forhåndslagringsprogram i Norge vil støtte forsterkningen av Norge, såvel som USAs globale marineekspedisjons-operasjoner, herunder etablering av framskutte baser og visse aktiviteter som berører sikkerhetssamarbeid til støtte for USAs regionale militære sjefer, samt andre formål etter avtale mellom partene."

Ja, slik heter det i den avtale som daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold inngikk for et år siden, men som først nå sendes fram til vedtak i Stortinget. De amerikanske forhåndslagre i Trøndelag har vi hatt siden 1981, men historien har vist at lagerene ikke tjener norske interesser, men er viktige for USAs globale strategi. Så heter det da også i stortingsproposisjonen; "USA har tidligere benyttet materiell lagret i Norge blant annet på Balkan, i Irak og i Afghanistan. Den nye avtalen åpner for at denne praksisen kan videreføres."

Jeg forstår at SV ikke har det avgjørende ord når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikken. Men kanskje det hadde vært aktuelt å forhindret at avtalen ble utvidet til også å åpne for at USA kan bruke våpen fra lagerene i Norge til USAs globale strategiske operasjoner i andre deler av verden. Rett nok er det slik at praksisen har blitt slik, men ved reforhandling av avtalen kunne en presisert at avtalen ikke hjemlet slik praksis.

Etiketter: ,


Comments: Legg inn en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?