fredag, november 17

Politiske rettrettstillinger?

Beate spør i en mail til meg: "Hvordan kan de ha seg av avdankede politikere på rekke rad blir ansatt i sentrale stillinger i Oslo kommune"? Og hun spør om nå også Grete Horntvedt snart dukker opp i en retrettstilling i kommunen.

Beate begrunner spørsmålet med å vise til en rekke ansettelser: To statsråder gikk rett til direktørstillinger i Oslo kommune: tidligere samferdselsminister Torhild Skogsholm (V) ble ansatt som adm.direktør for Oslo Sporveiers selskap Oslotrikken, og tidligere kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (Kr.F.) ble ansatt som etatssjef og kirkeverge. Og tidligere byråd Margaret Eckbo (Fr.P.) gikk til etatssjefsjobben som leder av Gravferdsetaten.

Jeg forstår spørsmålet og mistanken om at vi her har et H/Fr.P-byråd som ordner retrettstillinger til sine egne og sine venner. Selv ser jeg ikke noen grunn til slik mistanke. Dette er dyktige folk som har søkt på jobber gjennom ordinære ansettelsesprosesser, og blitt ansatt med bakgrunn i sin lederkompetanse. Og ikke minst gir også ledende politiske verv som dette også betydelig kompetanse til å gå inn i lederstillinger i forvaltningen.

Men, er det noen dette illustrerer så er den litt hule argumentasjonen H/Fr.p har kommet med gjennom mange år mot politiske motstandere, med beskyldninger om rene politiske ansettelser. Her møter de på mange måter seg selv i døra, ved å erkjenne den praktiske virkelighet: at kombinasjonen politisk ledererfaring og faglige kvalifikasjoner kan føre til ansettelser som dette. Politisk engasjement kan aldri være diskvalifiserende.

Etiketter: , ,


Comments:
Det kan være verdt å vurdere om en ikke bør ha en karenstid før en kan tiltre stillinger i byråkratiet. Det er i alle tilfelle viktig at slike tilsettingsprosesser er så åpne som mulig.
 
Legg inn en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?