mandag, november 13

Funksjonshemmede på anbud

Forleden dag kunne jeg lese følgende annonse i Dagsavisen:

"Veiledende kunngjøring

Oslo kommune skal konkurranseutsette bestillings- og planleggingstjenestene samt
transportørkontraktene knyttet til TT-ordningen (transporttjenesten for funksjonshemmede).
Anskaffelsene skal legge til rette for en brukervennlig TT-ordning og sikre Oslo kommune en
effektiv og hensiktsmessig administrasjon av ordningen"

På bakgrunn av henvendelse fra Norges Blindeforbund stilte jeg byrådet 5 spørsmål om saken, og svarene finner du her.

Byrådets svar er gjennomsyret av at konkurranse og innsparing går foran det aller meste.
Når jeg f.eks. spør: "Vil konkurranseutsettingen ivareta valgfrihet for brukerne når det gjelder valg av selskap?", ja da svarer byrådet: "Målet med innføring av konkurranse ved kjøp av TT-transporttjenester er å oppnå best mulige kontrakter, og mest mulig effektiv bruk av de
ressursene som settes inn. Brukerne vil måtte forholde seg til de selskapene/selskapet som
har det beste tilbudet og imøtekommer de krav som er angitt i anbudsdokumentene."

Som en funksjonshemmet skriver i en kommentar til meg:

"Byrådet har jo vist at de tidligere har gitt kontrakt til det beste tilbudet, som slett ikke oppfylte kravene. Man måtte ty til sekundære løsninger ( som Oslo taxi) for å få det hele i drift.
Brukerne ble skadelidne. De satt ut i regn og sludd mens kontraktsvinnerens biler ikke dukket opp. Du finner mange frustrerte historier blant byens funsjonshemmede.

Men vi ”ressurssterke” som orker å klage, får ordnet taxi

Konkurranseutsetting er ok , så lenge kommunen har personer med tilstrekkelig innsikt og ressurser til å følge opp og følge opp kravene.
Harde sanksjoner må til , bøter, erstatning dersom krevene ikke holdes.
Kommunen må først bevise at de setter nok ressurser bak kontrakstinngåelse og oppfølging før dette kan utføres i praksis."

Etiketter: , ,


Comments: Legg inn en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?