torsdag, juni 19

Utvidede avlyttingsfulmakter til svenske etterretningtjenesten

I Sverige har man nettopp vedtatt lovforslaget som går under navnet "FRA-lagen". Den innebærer at den svenske elektroniske etterretningstjenesten (Forsvarets Radioanstalt) får utvidede fullmakter til å foreta avlytting av all teletrafikk inn/ut av Sverige (sms, e-post, telefoni osv. Og dette kan skje uten at det foreligger en formell juridisk mistanke eller annet medhold fra en mer objektiv tredjepart.

Les mer i Dagens Nyheter.

Heldigvis ble det moblisert motstand, og de arrangerte bl.a. en demonstrasjon utenfor Riksdagen. Men de nådde dessverre ikke fram.

Dette er en god illustrasjon hvor langt rettstaten lar seg utfordre i anti-terror-hysteriet.

Etiketter: , ,


Comments: Legg inn en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?